WYJAZDY & WYCIECZKI KLASOWE

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
Co jest opłacane?
– jednodniowe wycieczki szkolne,
– wycieczki klasowe,
– kilkudniowe wycieczki i wyjazdy z przedszkolem/żłobkiem.
Dla kogo przeznaczone są dopłaty?
Dla dzieci w przedszkolach i uczniów poniżej 25 roku życia, uczęszczających do szkoły o profilu ogólnym i zawodowym i nie otrzymujących wynagrodzenia za praktykę.
Jakiej wysokości koszty są pokrywane?
– Rzeczywiste koszty
(w ramach regulaminu szkoły),
– przeważnie wszystko.
Jak to się odbywa?
To zależy, czy chcesz wybrać się na wycieczkę jedno- czy kilkudniową:

A Jednodniowe wycieczki
Jeśli planowana jest jednodniowa wycieczka lub całodniowa wędrówka, otrzymasz od szkoły list do rodziców. Znajdziesz w nim cel podróży, datę wyjazdu i kwotę, którą muszą zapłacić Twoi rodzice.

Pro Arbeit może całkowicie pokryć koszty Twojego wyjazdu.

W tym celu po prostu korzystasz z formularza AUSFLÜGE & KLASSENFAHRTEN (WYJAZDY I WYCIECZKI KLASOWE). Twoi rodzice wypełniają pierwszą stronę, dodają list do niego i wysyłają wszystko razem do Pro Arbeit.

W Pro Arbeit wszystko jest sprawdzane. Twoi rodzice otrzymają decyzję. Koszty zostaną przelane na konto
rodziców.

B Wycieczka kilkudniowa / wycieczka klasowa
Jeśli chciałbyś wziąć udział w wycieczce klasowej, związane będą z tym koszty podróży i zakwaterowania.
Koszty te muszą być podane w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem wycieczki.

Pro Arbeit może zazwyczaj pokryć te koszty podróży w całości dla Ciebie.

W tym celu po prostu korzystasz z formularza AUSFLÜGE & KLASSENFAHRTEN (WYJAZDY I WYCIECZKI
KLASOWE)
. Twoi rodzice wypełniają pierwszą stronę.

Stronę odwrotną powinna wypełnić szkoła lub przedszkole.

Wypełniony formularz należy wysłać do Pro Arbeit. Tam wszystko zostanie sprawdzone. Jeśli wszystko jest w porządku, Pro Arbeit przeleje całkowitą kwotę kosztów podróży bezpośrednio na wskazane konto szkoły lub konto klasy.

Co NIE jest opłacane?
– Kieszonkowe na dodatkowe wydatki podczas podróży, np. na lody lub przekąskę w międzyczasie.
– Zwykłe artykuły codziennego użytku, takie jak torba podróżna, kostium kąpielowy lub pantofle.
Nawet jeśli są na liście rzeczy do spakowania.
Pamiętaj jeszcze o poniższych dokumentach:
– list do rodziców ze szkoły / przedszkola
– w przypadku kilkudniowych wycieczek, potwierdzenie szkoły /
przedszkola na odwrocie
– decyzja z Wohngeldstelle (Centrum Pomocy Mieszkaniowej)
– decyzja z Familienkasse (Kasa Świadczeń Rodzinnych)
(Kinderzuschlag)