ИЗЛЕТИ & ЕКСКУРЗИИ НА КЛАСА

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
Какво се плаща?
– еднодневни училищни екскурзии,
– екскурзии на класа,
– неколкодневни екскурзии и излети с детската градина.
За кого се плаща това?
За деца в детска градина и учащи под 25 години, които посещават общообразователно или професионално училище и не получават заплащане за професионално обучение.
Колко се плаща?
– действителните разходи
(в рамките на училищно-правните разпоредби),
– в повечето случаи всичко.
Как става това?

Има разлика дали искаш да участваш в еднодневен излет
или екскурзия на класа:

A Еднодневни излети
Ако е планирана еднодневна екскурзия или еднодневна разходка, ще получиш от училището писмо до родителите. В него са посочени целта, продължителността на екскурзията и сумата, която твоите родители трябва да платят.

Pro Arbeit може да поеме тези пътни разходи изцяло вместо теб.

Ist eine Tagesfahrt oder ein Wandertag geplant, erhältst du von
der Schule einen Elternbrief. Auf diesem stehen das Ziel, der
Termin der Fahrt und der Betrag, den deine Eltern zahlen müssen.

За целта просто вземи формуляра AUSFLÜGE & KLASSENFAHRTEN (ИЗЛЕТИ &
ЕКСКУРЗИИ НА КЛАСА)
. Родителите ти попълват предната страна, прилагат към него писмото до родителите и изпращат всичко заедно на Pro Arbeit.
В Pro Arbeit проверяват всичко. Твоите родители получават известие. Разходите се превеждат по сметката на родителите.

B Неколкодневни екскурзии / екскурзии на класа
Ако желаеш да участваш в екскурзия на класа, възникват пътни разходи и разходи за нощувка. Тези разходи трябва да бъдат посочени своевременно преди началото на екскурзията.

В повечето случаи Pro Arbeit може да поеме тези пътни разходи изцяло вместо теб.

За целта просто вземи формуляра AUSFLÜGE & KLASSENFAHRTEN (ИЗЛЕТИ & ЕКСКУРЗИИ НА КЛАСА). Твоите родители попълват предната страна.

Обратната страна трябва да попълни училището или детската градина.

Готовият формуляр трябва да се изпрати на Pro Arbeit. Там проверяват всичко. Ако всичко е наред, Pro Arbeit превежда всички пътни разходи директно на посочената сметка на училището или на сметката на класа.

Какво НЕ се плаща?
– джобните пари за допълнителни разходи по време на пътуването, например за сладолед или снак.
– нормалните предмети за ежедневна употреба, като например пътна чанта, принадлежности за баня или пантофи. Също не, ако са в опаковъчния лист.
Не забравяй също и това:
– джобните пари за допълнителни разходи по време на пътуването, например за
сладолед или снак.
– нормалните предмети за ежедневна употреба, като например пътна чанта,
принадлежности за баня или пантофи. Също не, ако са в опаковъчния лист.