ترانسپورت مکتب

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
چه مواردی پرداخت می شود؟
هزینه سفر به مکتب ـ Schülerticket Hessen .
برای چه کسی پرداخت می شود؟
برای شاگردانی که زیر سن ۲۵ سال قرار دارند
– و به مکتب عمومی یا مسلکی می روند،
– و مددمعاش را دریافت نمی کنند یا کمک مالی Schüler-BAföG،
– و آنها مجبور به سفر کردن به مکتب با استفاده از ترانسپورت عامه (بس یا ترین) باشند،
– اگر kvgOF | Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH دیگر به پرداخت هزینه های آنها پاسخگو نه باشد.‎ ‎
چقدر پول برای شان پرداخت می شود؟
پرداخت کامل Schülerticket .
چگونه کار می کند؟

آگر شما تعلیمات اجباری تمام وقت را قبلاٌ به پایان رسانیده باشید، بطور مثال اگر شما در صنف ۱۱ یا کلاس مشابه هستید و بخاطر رفتن به مکتب توسط بس یا ترین می روید، Pro Arbeit می تواند Schülerticket کامل را به شما پرداخت نماید.‎ ‎

برای این کار، بسیار ساده فارم SCHÜLERBEFÖRDERUNG (ترانسپورت مکتب)‎ ‎. والدین شما آن را تکمیل می کند و تصدیق مکتب شما را نیز با آن یکجا می کند. شما باید هر دوی آن را به Pro Arbeit بفرستید.‎ ‎

چگونه کار می کند؟

آنها همه چیز را بررسی خواهند کرد. والدین شما یادداشتی را دریافت خواهد کرد. این زمانی شامل آن خواهد شد که شما بتوانید Schülerticket خود را از Pro Arbeit به دست آورید.‎ ‎

راه حل متفاوت تنها در شرایط مخصوص ممکن است.

این موضوع باید با افراد مرتبط Bildung und Teilhabe از قبل مورد بحث قرار گیرد.‎ ‎

فراموش نکنید:
– تصدیق مکتب
– یادداشت Wohngeldstelle (دفتر مزایای مسکن)
– یادداشت Familienkasse (دفتر مزایای خانواده)‎ ‏‎ ‏ (Kinderzuschlag)