ПРЕВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
Какво се плаща?
Пътните разходи до училище – Schülerticket Hessen.
За кого се плаща това?
За учащи под 25 години,
– които посещават общообразователно или професионално училище,
– които не получават заплащане за професионално обучение или Schüler-BAföG,
– ако трябва да използват за пътя до училище обществен транспорт (автобус или влак),
– ако kvgOF | Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH повече не е компетентно за поемане на разходите.
Колко се плаща?
Целият Schülerticket.
Как става това?

Ако вече си изпълнил твоето задължение да посещаваш училище, т.е. вече си в 11-ти или подобен клас и трябва да ходиш на училище с автобус или влак, Pro Arbeit може да плати твоя Schülerticket изцяло вместо теб.

За целта просто вземи формуляра SCHÜLERBEFÖRDERUNG (ПРЕВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ). Родителите го попълват и прилагат училищно уверение за теб. Трябва да изпратиш и двете на Pro Arbeit.

Как става това?

Там проверяват всичко. Твоите родители получават известие. В него пише кога можеш да прибереш твоя Schülerticket от Pro Arbeit.

Само при особени изключения е възможно друго решение.

Преди това непременно трябва да го обсъдиш с референтите за Bildung und Teilhabe.

Не забравяй също и това:
– свидетелство
– удостоверение от Wohngeldstelle (Служба за добавки за наем)
– удостоверение от Familienkasse (Семейна каса) (Kinderzuschlag)
– лични сведения за учителя за извънкласна помощ при частни уроци