WSPARCIE W NAUCE

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
Zła ocena? I co teraz?
Czasami uczniowie mają trudności ze zrozumieniem materiału z danego przedmiotu. Wówczas ocena z pracy klasowej lub na świadectwie będzie zła. Być może jest Ci to znane. Bildungs- und Teilhabepaket pomoże Ci poprawić oceny.
Kto może złożyć wniosek?
Uczniowie poniżej 25 roku życia,
– Dla uczniów poniżej 25 roku życia, którzy uczęszczają o profilu ogólnym lub zawodowym i nie otrzymują wynagrodzenia za praktyki oraz
– mają złe oceny.
Jak długo można korzystać z korepetycji?
Początkowo korepetycje są przyznawane tylko do czasu wydania kolejnego świadectwa. Wtedy musisz przedstawić swoje świadectwo. Jeśli nadal potrzebujesz korepetycji, musisz po prostu złożyć kolejny wniosek do Pro Arbeit.
Jak dużo godzin korepetycji jest możliwe w tygodniu?
Pro Arbeit może zapłacić za dwie lekcje z dwóch przedmiotów w tygodniu.
Jakiej wysokości koszty są pokrywane ?
Pro Arbeit może całkowicie pokryć koszty Twoich korepetycji.
Jak to się odbywa?

Jeśli musisz iść na korepetycje, możesz złożyć wniosek do Pro Arbeit, aby koszty zostały pokryte.

W tym celu, po prostu korzystasz z formularza LERNFÖRDERUNG (wsparcie w nauce). Twoi rodzice wypełniają pierwszą stronę i podpisują wniosek.

Strona odwrotna musi koniecznie zostać wypełniona przez szkołę. Ważne jest, aby było w nim dokładnie napisane, dlaczego potrzebujesz dodatkowych zajęć poza szkołą. Twoi nauczyciele znają cię najlepiej, więc tylko oni mogą polecić korepetycje.

Następnie przekazujesz formularz korepetytorowi lub instytucji edukacyjnej, do której chciałbyś się udać. Ich informacje są również ważne i powinny pojawić się na odwrocie formularza. Jeśli zdecydowałeś się na zajęcia prywatne (np. u studenta matematyki), musisz dodatkowo wypełnić formularz SELBSTAUSKUNFT (informacja własna).

Wypełniony formularz należy wysłać do Pro Arbeit. Tam wszystko zostanie sprawdzone. Może pojawić się kilka pytań do szkoły dotyczących wniosku. Następnie osoba odpowiedzialna skontaktuje się z Twoimi rodzicami lub szkołą. Jeśli wszystko jest w porządku, rodzice otrzymają powiadomienie i można rozpocząć korepetycje. Pro Arbeit przekazuje wynagrodzenie za korepetycje bezpośrednio korepetytorowi lub instytucji.

Co jeszcze jest ważne?
W pierwszej kolejności należy skorzystać z zajęć wyrównawczych i innych możliwości bezpłatnej nauki oferowanych przez szkołę. Tylko wtedy, gdy nie ma żadnych możliwości w Twojej szkole lub są one niewystarczające, Pro Arbeit może opłacić dla Ciebie korepetycje poza szkołą.
Selbstauskunft
Pamiętaj jeszcze o poniższych dokumentach:
– świadectwo
– decyzja z Wohngeldstelle (Centrum Pomocy Mieszkaniowej)
– decyzja z Familienkasse (Kasa Świadczeń Rodzinnych) (Kinderzuschlag)
– Informacja własna od korepetytora w przypadku korepetycji prywatnych