НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНЕТО

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
Лоша оценка? Ами сега?
Понякога учениците срещат затруднения да разберат учебното съдържание по даден предмет. Тогава оценките на класните работи или в свидетелствата са лоши. Може би това ти е познато. Bildungs- und Teilhabepaket ще те подкрепи да подобриш оценката си.
Кой може да заяви това?
Учащи под 25 години,
– които посещават общообразователно или професионално училище и не получават заплащане за професионално обучение и
– имат лоша оценка.
Колко дълго може да се получава извънкласна помощ?
Първоначално извънкласната помощ се разрешава максимум до следващото свидетелство. След това трябва да представиш твоето свидетелство. Ако продължаваш да се нуждаеш от извънкласна помощ, просто трябва да подадеш следващо заявление в Pro Arbeit.
Колко урока извънкласна помощ са възможни на седмица?
Pro Arbeit може да ти плати извънкласна помощ по два предмета за по два часа седмично.
Колко се плаща?
Pro Arbeit може да поеме разходите за извънкласна помощ изцяло вместо теб.
Как става това?

Ако трябва да получаваш извънкласна помощ, можеш да подадеш заявление в Pro Arbeit, за да бъдат поети разходите.

За целта просто вземи формуляра LERNFÖRDERUNG (НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНЕТО). Родителите попълват предната страна и подписват заявлението.

Обратната страна трябва непременно да се попълни от училището. Важно е там да се посочи точно защо се нуждаеш от извънкласна помощ извън училище. Твоите учители те познават най-добре, затова само те могат да препоръчат извънкласната помощ.

След това предаваш формуляра на учителя или организацията за извънкласна помощ, в които искаш да ходиш. Техните данни също са важни и трябва да се намират на обратната страна на формуляра. Ако си избрал частни уроци (например студент по математика), трябва допълнително да се попълни формулярът SELBSTAUSKUNFT (ЛИЧНИ СВЕДЕНИЯ).
Готовият формуляр трябва да се изпрати на Pro Arbeit . Там проверяват всичко. Може би има още въпроси относно заявлението до училището. Тогава референтът ще се обади на твоите родители или на училището. Ако всичко е наред, родителите получават известие и твоята извънкласна помощ може да започне. Pro Arbeit превежда разходите за извънкласната помощ директно на учителя или организацията за извънкласна помощ.

Какво още е важно?
Непременно трябва да посетиш първо допълнителните занятия и другите безплатни учебни предложения на училището. Само ако в твоето училище няма възможности или те не са достатъчни, Pro Arbeit може да плати за теб извънкласна помощ.
Selbstauskunft
Не забравяй също и това:
– свидетелство
– удостоверение от Wohngeldstelle (Служба за добавки за наем)
– удостоверение от Familienkasse (Семейна каса) (Kinderzuschlag)
– лични сведения за учителя за извънкласна помощ при частни уроци