Okul gereksinimleri hakkında açıklamalar

2011 senesinden beri çocuklar, gençler ve genç yetişkinlere aylık genel gereksinimlerinin yanı sıra Leistungen für Bildung und Teilhabe (eğitim ve katılım masrafları) için yardımlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Şahsi okul gereksinimlere katkılar da bunlara dâhildir.

 • Kimler bu yardım için müracaat edebilir?

  Kız ve erkek öğrenciler, eğer

  • Genel eğitim veren veya bir meslek eğitimi veren bir okula devam etmekte iseler,
  • Herhangi bir meslek eğitim ücreti almıyor iseler,
  • 25 yaşın altında iseler,
  • İkinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB II), on ikinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB XII) veya İltica Müracaat Yasaları (AsylbLG) doğrultusunda yardım, kira yardımı (Wohngeld) veya çocuk parası zammı (Kinderzuschlag) gibi yardımlar almakta iseler.
 • Şahsi okul gereksinimi nedir?

  Bu yardımlar, kız ve erkek öğrencilere bir yarı öğrenim senesinin başlangıcında gerekli olan şeyleri satın almaları için ödenmektedir.
  Bunlara okul çantasının yanı sıra dolma kalem, boya kalemleri, pergel, geometri üçgeni ve silgi gibi yazma, hesaplama ve çizme malzemeleri dâhildir.

 • Yardım nasıl ödenmektedir?

  Senede iki defa, her yarı öğretim yılının başlangıcında bu yardım götürü bir meblağ olarak ödenmektedir.

  Yardım ödemesi 1 Ağustos tarihinde 70 EURO ve 1 Şubat tarihinde 30 EURO olarak hesabınıza gönderilmektedir.

 • Bu işlem nasıl gerçekleşmekte?

  Eğer siz kira yardımı veya çocuk parası zammı alıyor iseniz, okul gereksinimi yardımı almak için Pro Arbeit’a müracaat edebilirsiniz.
  Bu işlem için „Komm – Mach mit" - çek defterinden MACH MIT : : Hefte, Stifte & Co (Defter, Kalem & Diğerleri) : : formunu çıkartıp
  doldurun, yanına kira yardımı bildirisini veya çocuk parası zammı bildirisini ekleyin ve hepsini birlikte Pro Arbeit’a gönderin.
  Yetkili memur dilekçenizi inceleyecek ve olumlu karar verilmesi durumunda ödemeyi havale edecektir.

  Sosyal Kanun Kitabı II – SGB II – doğrultusunda halen yardım almakta olan öğrenciler için ayrı bir dilekçenin verilmesi gerekli
  değildir. Sosyal Kanun Kitabı II doğrultusunda yardım alan kimselere tam gün olarak okula gitme mecburiyeti bulunan çocukları
  için yukarıda belirtilmekte olan ön şartların mevcut olması durumunda ödeme otomatik olarak yapılmaktadır.

  15 yaşından büyük olan öğrenciler için bir okul belgesinin Pro Arbeit’a mutlaka sunulması gerekmektedir.

dilekçelerinin doldurulması hakkında açıklamalar KOMM – MACH MIT
Masrafların devir alınması hakkı, dilekçenin verildiği aydan itibaren meydana gelmektedir. Çocuklar, gençler eğer 25 yaşın altında iseler, okula gitmekte iseler ve kendilerine bir meslek eğitim ücreti ödenmiyor ise genç yetişkinler için dilekçe verilebilmektedir. Çocuk yuvasına gitmekte olan çocuklar için de dilekçe verilebilir. Daha fazla bilgi dilekçe formlarında bulunmaktadır.

Veri koruma hakkında önemli açıklamalar
Bilgileriniz yasal hükümlere uygun olarak toplanmaktadır (Birinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB I) §§ 60 tan 65 e kadar olan maddeler ve Onuncu Sosyal Kanun Kitabı (SGB X) § 67 a, b, c). Bilgileriniz gizli tutulacaktır (Sosyal gizlilik).