PRZYBORY SZKOLNE

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
Co to jest?
Dwa razy w roku przyznawane jest dofinansowanie na zakup materiałów szkolnych, takich jak zeszyty, długopisy, zeszyty ćwiczeń, kalkulatory lub na opłacenie dodatkowych materiałów edukacyjnych i kserokopii.
Dla kogo przeznaczone są dopłaty?
Dla uczniów poniżej 25 roku życia, którzy uczęszczają do szkoły o profilu ogólnym i zawodowym i nie otrzymują wynagrodzenia za praktykę lub zasiłku Schüler-BAföG.
Jakiej wysokości koszty są pokrywane ?

Neu ab 2021:

– 103 € w dniu 01 sierpnia (początek roku szkolnego),
– 51,50 € w dniu 01 lutego (początek drugiego semestru).

Przy okazji, w ciągu najbliższych kilku lat kwoty te znów wzrosną!

Jak to się odbywa?

SGB II

Rodziny, które otrzymują już świadczenie z Jobcenter, otrzymują wypłatę na dzieci od 1 do 9 klasy jednocześnie z miesięcznym świadczeniem za sierpień i luty.

Uczniowie powyżej 15 roku życia muszą przesłać zaświadczenie ze szkoły.

Jak to się odbywa?

Kinderzuschlag | Wohngeld

Rodziny, które otrzymują Wohngeld lub Kinderzuschlag, mogą wystąpić do Pro Arbeit o wypłatę ryczałtu.
W tym celu po prostu korzystasz z formularza SCHULBEDARF (przybory szkolne). Twoi rodzice wypełniają go i dołączają zaświadczenie ze szkoły, gdy masz 15 lat lub więcej. Wszystko należy wysłać do Pro Arbeit. Tam wniosek zostanie rozpatrzony. Twoi rodzice otrzymają decyzję. Dodatek na przybory szkolne będzie przekazany Twoim rodzicom.

Pamiętaj jeszcze o poniższych dokumentach:
– zaświadczenie ze szkoły
– decyzja z Wohngeldstelle (Centrum Pomocy Mieszkaniowej)
– decyzja z Familienkasse (Kasa Świadczeń Rodzinnych) (Kinderzuschlag)