توضیحاتی درباره لوازم مدرسه

از سال 2011 ، Leistungen für Bildung und Teilhabe  (مزایای آموزش و مشارکت)  برای کودکان، نوجوانان و جوانان، علاوه بر شرایط مقرری ماهانه معمولشان، مزایای آموزش و مشارکت در نظر گرفته شد.

این همچنین شامل کمک شخصی برای تهیه لوازم مدرسه نیز می شود.

 • چه کسی این مزایا را دریافت می کند؟

  دانش آموزانی که

  • به مدرسه فنی حرفه ای یا عادی می روند
  • هیچ وجه آموزشی دریافت نمی کنند
  • کمتر از 25 سال دارند
  • مطابق با کتاب  (SGB II) Sozialgesetzbuch II ، کتاب (SGB XII) Sozialgesetzbuch XII قانون بیمه اجتماعی آلمان یا (AsylbLG) Asylbewerberleistungsgesetz قانون مزایای پناهجویان، مزایای مسکن (Wohngeld) یا مزایای فرزند (Kinderzuschlag) دریافت می کنند.
 • لوازم شخصی مدرسه چیست؟

  دانش آموزان مزایایی به صورت یک مبلغ کلی برای خرید لوازم مورد نیازشان در شروع سال تحصیلی دریافت می کنند. علاوه بر کیف مدرسه، این لوازم شامل لوازم التحریر، وسایل محاسبات و طراحی مثل کتابچه های کار، خودکار، مدادرنگی، پرگار، گونیا و پاک کن می شود.

 • مزایا چگونه واریز می شوند؟

  این مزایا دوبار در سال به صورت یک مبلغ کلی در شروع ترم پرداخت می شود.

  این وجه در اول اوت به میزان 70€ یورو و در 1 فوریه به میزان 30€ یورو به حساب شما واریز می شود.

 • نحوه عملکرد آن به چه شکلی است؟

  در صورت دریافت کمک هزینه مسکن یا فرزند، پس می توانید هزینه لوازم مدرسه را از Pro Arbeit درخواست کنید. برای انجام این کار، کافی است فرم  MACH MIT : : Hefte, Stifte & Co (دفترچه، خودکار و غیره):: فرم دفترچه <<Komm- Mach mit>> ، را انتخاب کنید این فرم را تکمیل کنید، اخطار مزایای مسکن (Wohngeld) یا مزایای فرزند (Kinderzuschlag) را ضمیمه کنید و همه را به Pro Arbeit ارسال کنید.

  سرپرست شما درخواست را بررسی می کند و در صورت تایید، وجه را به حساب قیدشده واریز می کند.

  برای دانش آموزانی که در حال حاضر کمک هزینه دریافت کردند، طبق SGB II ، لازم نیست درخواست دیگری ارسال کنند. هر کسی که مزایای SGB II دریافت می کند، در صورت وجود پیش شرایط قید شده، این مزایا را به صورت خودکار برای آموزش اجباری تمام وقت فرزندش دریافت می کند.

  دانش آموزانی که 15 سال سن یا بیشتر دارند، باید یک گواهی اشتغال به تحصیل به Pro Arbeit ارائه کنند.

دستورالعمل های تکمیل درخواست های KOMM – MACH MIT
می توانید از اول ماهی که در آن درخواست را ارسال کردید، هزینه ها را مطالبه کنید. برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 25 سال نیز که مدرسه می روند اما کمک آموزشی دریافت نمی کنند، می توان درخواست کرد. برای کودکانی که به کودکستان می روند هم می توان درخواست کرد. می توانید دستورالعمل های بیشتری را درباره فرم های درخواست پیدا کنید.

دستور العمل مهم درباره محافظت از داده
اطلاعات شما مطابق با قوانین حقوقی (بخش های 60 تا 65 کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch I- قانون بیمه اجتماعی آلمان) بخش 67 قسمت های a ، b و c کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch X ثبت می شود. اطلاعات شما به صورت محرمانه حفظ می شود.