ОБЯД

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
Какво се плаща?
Съвместният обяд
– в детската градина / детското дневно заведение,
– в училището,
– в градската занималня, ако училището също носи отговорност (и е наличен договор за сътрудничество).
За кого се плаща това?
За деца в детска градина/деца в детско дневно заведение и учащи под 25 години, които посещават общообразователно или професионално училище и не получават заплащане за професионално обучение.
Колко се плаща?
Общите разходи за обяда.
Как става това?
Ако искаш да обядваш заедно с другите в мензата, в училищния стол или в детската градина, Pro Arbeit може да поеме изцяло разходите вместо теб.
За целта просто вземи формуляра MITTAGESSEN (ОБЯД). Твоите родители попълват предната страна. Училището или детската градина попълват на обратната страна цената и т. н.
След това готовият формуляр трябва да се изпрати на Pro Arbeit. Там проверяват всичко. Твоите родители получават известие. Разходите се превеждат по сметката на доставчика (училище, доставчик на храна, финансиращо сдружение, детско заведение и т. н.).
Abrechnung
Не забравяй също и това:
– удостоверение от Wohngeldstelle (Служба за добавки за наем)
– удостоверение от Familienkasse (Семейна каса) (Kinderzuschlag)