Öğrenci taşıması hakkında açıklamalar

2011 senesinden beri çocuklar, gençler ve genç yetişkinlere aylık genel gereksinimlerinin yanı sıra Leistungen für Bildung und Teilhabe (eğitim ve katılım masrafları) için yardımlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Öğrencilerin okula taşınması da bunlara dâhildir.

 • Kimler yardım için müracaat edebilir?

  Kız ve erkek öğrenciler, eğer

  • Zorunlu eğitimlerini tamamlamışlar ise,
  • Genel eğitim veren veya bir meslek eğitimi veren bir okula devam etmekte iseler,
  • Okula gidip gelme için kamu toplu taşıma araçlarını (otobüs veya tren) kullanmak mecburiyetinde iseler,
  • Herhangi bir meslek eğitim ücreti almıyor iseler,
  • 25 yaşın altında iseler,
  • İkinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB II), on ikinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB XII) veya İltica Müracaat Yasaları (AsylbLG), kira yardımı (Wohngeld) veya çocuk parası zammı (Kinderzuschlag) gibi yardımlar almakta iseler.
 • Yardımlar nasıl yapılacaktır?

  Kız veya erkek öğrenciler zorunlu eğitimlerini tamamlamış (10 okul senesi) ve okula gidip gelmek için otobüs veya tren kullanmak mecburiyetinde iseler okula gidip gelme masrafları devir alınabilmektedir.

  Bu işlem için „Komm – Mach mit" çek defterinden MACH MIT : : Bus & Bahn (Otobüs & Tren) : : formunu çıkartın, dilekçeyi doldurun, yanına bir okul belgesi ekleyin ve hepsini birlikte Pro Arbeit‘a gönderin.

  İşlemler için yetkili olan memur dilekçenizi inceleyecek ve yukarıda belirtilmekte olan şartların mevcut olması durumunda okula gidiş geliş için bir bilet düzenleyecektir. Halen içinde bulunulan okul senesi için öğrencilere genel olarak bir CleverCard – Akıllı Kart – düzenlenmektedir. Duruma göre yetkili olan memur ile konuşularak başka bir düzenleme yapılması da mümkündür.

dilekçelerinin doldurulması hakkında açıklamalar KOMM – MACH MIT
Masrafların devir alınması hakkı, dilekçenin verildiği aydan itibaren meydana gelmektedir. Çocuklar, gençler eğer 25 yaşın altında iseler, okula gitmekte iseler ve kendilerine bir meslek eğitim ücreti ödenmiyor ise genç yetişkinler için dilekçe verilebilmektedir. Çocuk yuvasına gitmekte olan çocuklar için de dilekçe verilebilir. Daha fazla bilgi dilekçe formlarında bulunmaktadır.

Veri koruma hakkında önemli açıklamalar
Bilgileriniz yasal hükümlere uygun olarak toplanmaktadır (Birinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB I) §§ 60 tan 65 e kadar olan maddeler ve Onuncu Sosyal Kanun Kitabı (SGB X) § 67 a, b, c). Bilgileriniz gizli tutulacaktır (Sosyal gizlilik).