Özel ders alma hakkında açıklamalar

2011 senesinden beri çocuklar, gençler ve genç yetişkinlere aylık genel gereksinimlerinin yanı sıra Leistungen für Bildung und Teilhabe (eğitim ve katılım masrafları) için yardımlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Okul haricinde özel ders alma/öğrenme desteği masrafları da buna dâhildir.

 • Kimler yardım için müracaat edebilir?

  Kız ve erkek öğrenciler, eğer

  • Genel eğitim veren veya bir meslek eğitimi veren bir okula devam etmekte iseler,
  • Herhangi bir meslek eğitim ücreti almıyor iseler,
  • 25 yaşın altında iseler,
  • İkinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB II), on ikinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB XII) veya İltica Müracaat Yasaları (AsylbLG) doğrultusunda yardım, kira yardımı (Wohngeld) veya çocuk parası zammı (Kinderzuschlag) gibi yardımlar almakta iseler.
 • Okul haricinde özel ders alma/öğrenme desteği nedir?

  Kız ve erkek öğrencilerin bazen öğrenme içeriklerini kavrama zorlukları bulunmakta ve bundan dolayı da yazılı notu hemen kötü gelmekte. Performans düşüklüğü halen devam etmekte ise, yakında gelecek olan karne notunun da kötü olacağı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bu durum olmak zorunda değildir, çünkü öğrenme zayıflığına aktif ve uygun bir destek sağlamak amacı ile özel ders almak için gerekli olan masrafların devir alınmasının olanağı bulunmaktadır.

  Bu olanak için ön şart ise okulun özel ders alınmasının gerekli olduğunu tavsiye etmesi ve okulda benzeri sunumların mevcut olmadığını veya bu sunumların yeterli olmadığını onaylaması gerekmektedir.

  Özel ders alma/öğrenme desteği için ödemeler haftada iki ders için ve her bir ders için iki saat olarak bir sonraki karne süresine kadar alınacak olan özel derslere verilmektedir.

 • Bu işlem nasıl gerçekleşmektedir?

  En geç karnedeki notun memnun edici olmadığı durumda (4, 5 veya 6) özel ders masraflarının devir alınması için dilekçenin verilmesi gerekir. Bu işlem için „Komm – Mach mit" – çek defterinden MACH MIT : : Nachhilfe & Durchblick (Özel ders & Genel bakış) : : formunu çıkartın ve dilekçenin ön sayfasını doldurun. Dilekçenin arka sayfasını lütfen okula doldurtun. Çünkü dilekçe ile birlikte öğretim görevlisinin/okulun kararı da gereklidir. Bu değerlendirme üzerinden temel güvencede yetkili olan memur yapılacak olan yardım hakkında karar verecektir. Uygun bir özel ders öğretim görevlisinin veya bir öğrenim yardımı kuruluşunun özel ders tasarısı mevcut ise, bu tasarı karar esnasında göz önünde tutulacak ve yardım başlayacaktır. Eğer ebeveynler halen uygun bir özel ders kuruluşu bulamamışlar ise, bildirinin alınmasından sonra da karar verilebilir. Sözleşme sonradan sunulacaktır.

  Uygun ve gerekli olan özel ders için makul olan masraflar Pro Arbeit tarafında devir alınacaktır. Ödeme direkt olarak hizmet veren kuruluşa yapılacaktır.

  Öğrenme zayıflığı bir karar dönemi içerisinde ortadan kaldırılamamış ise yeniden bir dilekçe verilmesi gerekmektedir.

 • Özel ders/Öğrenim destek yardımı hangi durumlarda ret edilmektedir?
  • Özel ders almanın gerekli olduğu okul tarafından onaylanmaz veya ders notu yeterliden daha iyi ise,
  • öğrenme zayıflığı mazeret bildirmeden okula gelmemekten veya öğrencinin sürekli olarak mazeretsiz okula gelmemesinden kaynaklanmakta ise,
  • sadece daha iyi bir okul tavsiyesi elde edilmek istenmekte ise.

dilekçelerinin doldurulması hakkında açıklamalar KOMM – MACH MIT
Masrafların devir alınması hakkı, dilekçenin verildiği aydan itibaren meydana gelmektedir. Çocuklar, gençler eğer 25 yaşın altında iseler, okula gitmekte iseler ve kendilerine bir meslek eğitim ücreti ödenmiyor ise genç yetişkinler için dilekçe verilebilmektedir. Çocuk yuvasına gitmekte olan çocuklar için de dilekçe verilebilir. Daha fazla bilgi dilekçe formlarında bulunmaktadır.

Veri koruma hakkında önemli açıklamalar
Bilgileriniz yasal hükümlere uygun olarak toplanmaktadır (Birinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB I) §§ 60 tan 65 e kadar olan maddeler ve Onuncu Sosyal Kanun Kitabı (SGB X) § 67 a, b, c). Bilgileriniz gizli tutulacaktır (Sosyal gizlilik).