Geziler & Sınıf gezileri hakkında açıklamalar

2011 senesinden beri çocuklar, gençler ve genç yetişkinlere aylık genel gereksinimlerinin yanı sıra Leistungen für Bildung und Teilhabe (eğitim ve katılım masrafları) için yardımlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Kreş veya okul ile (örneğin sınıf gezileri) yapılacak olan bir günlük veya birden fazla günlük geziler için meydana gelecek olan masrafların da devir alınması bunlara dâhildir.

 • Kimler bu yardım için müracaat edebilir?

  Çocuk yuvasına giden çocuklar,

  kız ve erkek öğrenciler, eğer,

  • Bir genel eğitim veren okula veya bir meslek eğitimi veren okula gitmekte iseler,
  • Bir meslek eğitim ücreti almıyor iseler,
  • 25 yaşın altında iseler,
  • İkinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB II), on ikinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB XII) veya İltica Müracaat Yasaları (AsylbLG) doğrultusunda, kira
   yardımı (Wohngeld) veya çocuk parası zammı (Kinderzuschlag) gibi yardımlar almakta iseler.
 • Hangi masraflar devir alınabilmektedir?

  Aşağıdaki durumlarda meydana gelen hakiki masraflar devir alınmaktadır:

  •     Kabul edilen zaman içerisinde gerçekleşen bütün bir günlük okul ve kreş gezileri için meydana gelen masraflar,
  •     Gündüzleri çocuk bakımevi gezileri haricinde birden fazla günlük geziler – Okul hukuku kuralları çerçevesinde – ve kreş (Kiga) ile yapılan geziler için meydana gelen masraflar.
 • Bu işlem nasıl gerçekleşiyor?

  Bir günlük geziler

  Bir günlük gezi/bir yürüyüş günü planlanmış ise size okuldan veya çocuk yuvasından bir ebeveyn mektubu gönderilmektedir. Bu
  mektupta gidilecek olan hedef, gezinin yapılacağı tarih ve çocuğunuzun bu geziye katılımı için sizin ödemeniz gereken meblağ bildirilecektir.
  Bu masrafların devir alınması için Pro Arbeit’a müracaat edebilirsiniz. Bu işlem için „Komm – Machmit“ – çek defterinden
  MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (Geziler & Sınıf gezileri) : : formunu çıkartın ve dilekçenin ön tarafını doldurun, yanına ebeveyn
  mektubunu ekleyin ve hepsini birlikte Pro Arbeit‘a gönderin. Yetkili memur dilekçenizi inceleyecek ve kabul edilmesi durumunda
  masrafları direkt hesabınıza havale edecektir.

  Birden fazla gün süren geziler

  Çocuğunuz sınıf veya kreş ile birlikte birden fazla süren bir geziye katılmak istemekte ise, bu gezi için seyahat ve geceleme masrafları
  ortaya çıkmaktadır. Bu masrafların devir alınması için gerekli olan dilekçe gezinin başlamasından önce vaktinde verilmiş olmak
  zorundadır. Bu işlem için „Komm – Mach mit" çek defterinden MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (Geziler & Sınıf gezileri)
  : :
  formunu çıkartın ve dilekçenin birinci sayfasını doldurun. Dilekçenin arka sayfasını lütfen okuldan veya kreşten doldurtun.
  Tamamlanmış olan formu Pro Arbeit’a gönderin. Yetkili memur dilekçenizi inceleyecek ve kabul edilmesi durumunda masrafları
  direkt olarak belirtilmiş olan okul hesabına, sınıf hesabına, öğretmen hesabına vb. havale edecektir.

 • Hangi masrafların devir alınması mümkün değildir?
  • Gezi esnasındaki ilave masraflar için cep harçlığı
  • Kullanım eşyaları için masraflar (örneğin seyahat çantası veya banyo eşyaları). Bu masraflar paketleme listesinde bulunsa dahi
   karşılanmayacaktır.

dilekçelerinin doldurulması hakkında açıklamalar KOMM – MACH MIT
Masrafların devir alınması hakkı, dilekçenin verildiği aydan itibaren meydana gelmektedir. Çocuklar, gençler eğer 25 yaşın altında iseler, okula gitmekte iseler ve kendilerine bir meslek eğitim ücreti ödenmiyor ise genç yetişkinler için dilekçe verilebilmektedir. Çocuk yuvasına gitmekte olan çocuklar için de dilekçe verilebilir. Daha fazla bilgi dilekçe formlarında bulunmaktadır.

Veri koruma hakkında önemli açıklamalar
Bilgileriniz yasal hükümlere uygun olarak toplanmaktadır (Birinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB I) §§ 60 tan 65 e kadar olan maddeler ve Onuncu Sosyal Kanun Kitabı (SGB X) § 67 a, b, c). Bilgileriniz gizli tutulacaktır (Sosyal gizlilik).