Objaśnienia dotyczące uczestnictwa społecznego i kulturalnego

Od 2011 r., obok comiesięcznych regularnych świadczeń, uwzględniane są Leistungen für Bildung und Teilhabe (Świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego) dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Obejmują one również przejęcie kosztów uczestnictwa społecznego i kulturalnego, to znaczy składki członkowskie w związkach sportowych, opłaty za szkołę muzyczną lub zajęcia rekreacyjne w okresie ferii.

 • Kto może złożyć wniosek o te świadczenia?

  Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, otrzymujące świadczenia zgodnie z Drugą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB II), Dwunastą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB XII) lub ustawą o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG), dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) lub dodatek na dzieci (Kinderzuschlag).

 • Co oznaczają „Świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego”?

  Dzięki wypłacie tych świadczeń, dzieci i młodzież mają zyskać możliwość aktywności w związku sportowym, grania na instrumencie w szkole muzycznej, korzystania z zajęć rekreacyjnych w okresie ferii oraz korzystania z wielu innych ofert. Na ten cel przeznaczona jest kwota w wysokości 10 EURO miesięcznie lub w sumie 120 EURO rocznie, którą można wykorzystać zgodnie z własnymi zainteresowaniami:

  • Składki członkowskie w dziedzinie sportu, grania na instrumencie i kultury, jak np. związek piłki nożnej lub zajęcia baletowe oraz wiele innych.
  • Zajęcia edukacyjne z przedmiotów artystycznych, jak np. zajęcia muzyczne poza szkołą (flet, skrzypce, gitara i wiele innych).
  • Animowana aktywność z zakresu edukacji kulturalnej, jak np. zwiedzanie muzeum z przewodnikiem lub kurs malowania i wiele innych.
  • Udział w zajęciach rekreacyjnych w okresie ferii, jak np. warsztaty pożarnicze lub kilkudniowy projekt teatralny.
 • Jak to działa?

  Czy Państwa dziecko już się zdecydowało, czy chce być aktywne w związku sportowym, grać na instrumencie czy skorzystać z zajęć rekreacyjnych w okresie ferii? Jeżeli tak, proszę złożyć wniosek. W tym celu z broszury „Komm - Mach mit” proszę wyjąć formularz MACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten (Sport, Muzyka & Czas wolny) : : i wypełnić pierwszą stronę wniosku. Drugą stronę wniosku proszę dać do wypełnienia usługodawcy (np. związkowi sportowemu, szkole muzycznej). Gotowy formularz
  należy dostarczyć do Pro Arbeit.

  Odpowiedzialny za Państwa sprawy referent sprawdzi wniosek i, jeżeli go zatwierdzi, przeleje kwotę bezpośrednio na podane
  konto.

  Jeżeli Państwa dziecko jeszcze się nie zdecydowało, w jakiej formie aktywności chce uczestniczyć, mogą Państwo na formularzu MACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten (Sport, Muzyka & Czas wolny) : :, na pierwszej stronie zaznaczyć: złożone z zachowaniem terminu:
  jeszcze nie wybrałam/-em związku sportowego/aktywności.
  Taki wniosek należy złożyć w Pro Arbeit. W ten sposób nie utracą Państwo żadnych świadczeń. Gdy tylko Państwa dziecko podejmie decyzję, proszę skorzystać z kolejnego formularza wniosku z broszury „Komm - Mach mit” i postępować tak, jak to zostało opisane powyżej.

 • W jaki sposób realizowane jest świadczenie?

  Płatność realizowana jest raz w miesiącu (maksymalnie 10 EURO miesięcznie) lub jednorazowo (maksymalnie 120 EURO ) bezpośrednio na konto podane przez usługodawcę (na odwrocie formularza).

  Jeżeli Państwa dziecko jeszcze się nie zdecydowało, kwota zarezerwowana zostanie na okres co najwyżej jednego roku. Polnisch

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków KOMM - MACH MIT
Przejęcie kosztów następuje wraz z początkiem miesiąca, w którym został złożony wniosek. Można składać wnioski na dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, jeżeli uczęszczają do szkoły i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach kształcenia się w zawodzie. Można również składać wnioski na dzieci, uczęszczające do przedszkoli. Więcej wskazówek znajdą Państwo w formularzach wniosków.

Ważna wskazówka dotycząca ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 60 do 65 Pierwszej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB I) i § 67 a, b, c Dziesiątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB X). Państwa dane osobowe traktowane są poufnie (tajemnica ubezpieczeniowa).