Objaśnienia dotyczące przewozu uczniów

Od 2011 r., obok comiesięcznych regularnych świadczeń, uwzględniane są Leistungen für Bildung und Teilhabe (Świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego) dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Obejmują one również przejęcie kosztów przewozu uczniów.

 • Kto może złożyć wniosek o te świadczenia?

  Uczennice i uczniowie, którzy

  • wypełnili już obowiązek szkolny,
  • uczęszczają do szkoły powszechnej lub zawodowej,
  • w drodze do szkoły muszą korzystać z publicznych środków transportu (autobus lub pociąg),
  • nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach edukacji zawodowej,
  • nie ukończyli jeszcze 25 roku życia,
  • otrzymują świadczenia zgodnie z Drugą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB II), Dwunastą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB XII), ustawą o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG), dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) lub dodatek na dzieci (Kinderzuschlag).
 • W jaki sposób realizowane jest świadczenie?

  Jeżeli uczennica lub uczeń wypełnili już obowiązek szkolny (10 lat edukacji szkolnej) i, aby uczęszczać do szkoły muszą korzystać z autobusu lub pociągu, koszty ich przewozu mogą zostać przejęte.

  W tym celu z broszury „Komm - Mach mit” proszę wyjąć formularz MACH MIT : : Bus & Bahn (Autobus i pociąg) : :, wypełnić wniosek, załączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i przesłać wszystko razem do Pro Arbeit.

  Odpowiedzialny za Państwa sprawy referent sprawdzi wniosek i, jeżeli stwierdzi, że warunki zostały spełnione, wyrazi zgodę na wydanie biletu. Zwykle, uczennice i uczniowie, otrzymują CleverCard na bieżący rok szkolny. W poszczególnych przypadkach, w porozumieniu z referentem mogą zostać dokonane inne ustalenia.

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków KOMM - MACH MIT
Przejęcie kosztów następuje wraz z początkiem miesiąca, w którym został złożony wniosek. Można składać wnioski na dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, jeżeli uczęszczają do szkoły i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach kształcenia się w zawodzie. Można również składać wnioski na dzieci, uczęszczające do przedszkoli. Więcej wskazówek znajdą Państwo w formularzach wniosków.

Ważna wskazówka dotycząca ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 60 do 65 Pierwszej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB I) i § 67 a, b, c Dziesiątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB X). Państwa dane osobowe traktowane są poufnie (tajemnica ubezpieczeniowa).