Objaśnienia dotyczące wyprawki szkolnej

Od 2011 r., obok comiesięcznych regularnych świadczeń, uwzględniane są Leistungen für Bildung und Teilhabe (Świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego) dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Obejmują one również wkład w osobistą wyprawkę szkolną.

 • Kto otrzymuje to świadczenie?

  Uczennice i uczniowie, którzy

  • uczęszczają do szkoły powszechnej lub zawodowej,
  • nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach edukacji zawodowej,
  • nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, otrzymują świadczenia zgodnie z Drugą Księgą Kodeksu
  • Socjalnego (SGB II), Dwunastą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB XII), ustawą o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG), dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) lub dodatek na dzieci (Kinderzuschlag).
 • Czym jest osobista wyprawka szkolna?

  Te świadczenia otrzymują uczennice i uczniowie w postaci kwoty zryczałtowanej na zakup rzeczy niezbędnych na początku semestru szkolnego. Obok tornistrów, obejmują one również artykuły do pisania, liczenia i rysowania, jak np. zeszyty, pióra, flamastry, cyrkle, ekierki i gumki do mazania.

 • W jaki sposób realizowane jest świadczenie?

  Dwa razy w roku, na początku semestru szkolnego świadczenie to wypłacane jest w postaci kwoty zryczałtowanej.

  Realizowana jest na Państwa konto dnia 1. sierpnia w wysokości 70 EURO i 1. lutego w wysokości 30 EURO .

 • Jak to działa?

  Jeżeli pobierają Państwo dodatek mieszkaniowy lub dodatek na dzieci, mogą Państwo złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na wyprawkę szkolną w Pro Arbeit.W tym celu z broszury „Komm - Mach mit” proszę wyjąć formularz MACH MIT : : Hefte, Stifte & Co (Zeszyty, ołówki i reszta) : :, wypełnić go, załączyć decyzję o przyznanym dodatku mieszkaniowym lub dodatku na dzieci i przesłać wszystko razem do Pro Arbeit. Odpowiedzialny za Państwa sprawy referent sprawdzi wniosek i, jeżeli go zatwierdzi, przeleje Państwu pieniądze.

  W przypadku uczennic i uczniów, którzy już otrzymują świadczenia zgodnie z SGB II, dodatkowy wniosek nie jest wymagany. Osoby pobierające świadczenia zgodnie z SGB II otrzymują świadczenia na dzieci w wieku szkolnym automatycznie, jeżeli spełniają wymienione wyżej warunki.

  W przypadku uczennic i uczniów powyżej 15 roku życia niezbędne jest, aby przedłożyć w Pro Arbeit zaświadczenie, iż uczęszczają do szkoły.

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków KOMM - MACH MIT
Przejęcie kosztów następuje wraz z początkiem miesiąca, w którym został złożony wniosek. Można składać wnioski na dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, jeżeli uczęszczają do szkoły i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach kształcenia się w zawodzie. Można również składać wnioski na dzieci, uczęszczające do przedszkoli. Więcej wskazówek znajdą Państwo w formularzach wniosków.

Ważna wskazówka dotycząca ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 60 do 65 Pierwszej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB I) i § 67 a, b, c Dziesiątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB X). Państwa dane osobowe traktowane są poufnie (tajemnica ubezpieczeniowa).