Objaśnienia dotyczące obiadów

Od 2011 r., obok comiesięcznych regularnych świadczeń, uwzględniane są Leistungen für Bildung und Teilhabe (Świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego) dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Obejmują one także przejęcie kosztów wspólnych obiadów w przedszkolu i szkole.

 • Kto otrzymuje to świadczenie?

  Przedszkolaki,

  uczennice i uczniowie,

  • uczęszczają do szkoły powszechnej lub zawodowej,
  • nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach edukacji zawodowej,
  • nie ukończyli jeszcze 25 roku życia,
  • otrzymują świadczenia zgodnie z Drugą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB II), Dwunastą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB XII), ustawą o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG), dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) lub dodatek na dzieci (Kinderzuschlag).
 • W jaki sposób realizowane jest świadczenie?

  Czy Państwa dziecko chce spożywać wspólne obiady w przedszkolu (Kiga) lub w szkole? Jeżeli tak, proszę złożyć wniosek. W tym celu z broszury „Komm - Mach mit” proszę wyjąć formularz MACH MIT : : Mittagessen in Kiga/Schule (Obiad w Kiga/szkole) : : i wypełnić pierwszą stronę wniosku. Drugą stronę wniosku proszę dać do wypełnienia usługodawcy (np. przedszkole, stowarzyszenie wspierające, firma cateringowa). Wypełniony formularz należy złożyć do Pro Arbeit.

  Odpowiedzialny za Państwa sprawy referent sprawdzi wniosek i, jeżeli go zatwierdzi, przeleje kwotę bezpośrednio na konto właściwej instytucji (np. kasa miejska). Dodatkowo zobowiązani są Państwo ponieść niewielki udział własny w wysokości 1 EURO za posiłek.

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków KOMM - MACH MIT
Przejęcie kosztów następuje wraz z początkiem miesiąca, w którym został złożony wniosek. Można składać wnioski na dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, jeżeli uczęszczają do szkoły i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach kształcenia się w zawodzie. Można również składać wnioski na dzieci, uczęszczające do przedszkoli. Więcej wskazówek znajdą Państwo w formularzach wniosków.

Ważna wskazówka dotycząca ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 60 do 65 Pierwszej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB I) i § 67 a, b, c Dziesiątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB X). Państwa dane osobowe traktowane są poufnie (tajemnica ubezpieczeniowa).