Objaśnienia dotyczące wyjazdów i wycieczek szkolnych

Od 2011 r., obok comiesięcznych regularnych świadczeń, uwzględniane są Leistungen für Bildung und Teilhabe (Świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego) dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Obejmują one również przejęcie kosztów jedno- i kilkudniowych wyjazdów organizowanych przez przedszkole lub szkołę (np. wycieczki szkolne).

 • Kto może złożyć wniosek o te świadczenia?

  Przedszkolaki,

  uczennice i uczniowie,

  • uczęszczają do szkoły powszechnej lub zawodowej,
  • nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach edukacji zawodowej,
  • nie ukończyli jeszcze 25 roku życia,
  • otrzymują świadczenia zgodnie z Drugą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB II), Dwunastą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB XII), ustawą o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG), dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) lub dodatek na dzieci (Kinderzuschlag).
 • Jakie koszty mogą zostać przejęte?

  Przejmowane są rzeczywiste koszty

  • wszystkich jednodniowych wyjazdów szkolnych i przedszkolnych, odbywających się w zatwierdzonym okresie,
  • kilkudniowych wyjazdów szkolnych - w ramach przepisów regulaminów szkolnych - a także wyjazdy o rganizowane przez przedszkola (Kiga), lecz nie przez żłobki
 • Jak to działa?

  Wyjazdy jednodniowe

  Jeżeli planowany jest wyjazd jednodniowy/wędrówka, otrzymają Państwo ze szkoły lub przedszkola list do rodziców. Znajdzie się na
  nim cel i termin wyjazdu oraz kwota, którą należy uiścić, aby Państwa dziecko mogło uczestniczyć w wycieczce.

  Wniosek o przejęcie kosztów wyjazdu mogą Państwo złożyć do Pro Arbeit. W tym celu z broszury „Komm - Mach mit” proszę wyjąć
  formularz MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (Wyjazdy i wycieczki szkolne) : :, wypełnić pierwszą stronę wniosku, załączyć list
  do rodziców i przesłać wszystko razem do Pro Arbeit. Odpowiedzialny za Państwa sprawy referent sprawdzi wniosek i, jeżeli go
  zatwierdzi, przeleje kwotę bezpośrednio na Państwa konto.

  Kilkudniowe wycieczki

  Jeżeli Państwa dziecko chce wziąć udział w kilkudniowej wycieczce klasowej z noclegiem, powstają koszty podróży i zakwaterowania.
  Wniosek o przejęcie tych kosztów trzeba złożyć terminowo przed wyjazdem. W tym celu z broszury „Komm - Mach mit” proszę wyjąć
  formularz MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (Wyjazdy i wycieczki szkolne) : : i wypełnić pierwszą stronę wniosku.

  Drugą stronę wniosku proszę dać do wypełnienia w szkole lub w przedszkolu. Wypełniony formularz należy złożyć do Pro Arbeit.
  Odpowiedzialny za Państwa sprawy referent sprawdzi wniosek i, jeżeli zatwierdzi koszty wyjazdu, przeleje kwotę bezpośrednio na
  konto szkoły, klasy, nauczyciela itp.

 • Jakie koszty nie mogą zostać przejęte?
  • Kieszonkowe na dodatkowe wydatki w trakcie wycieczki.
  • Koszty przedmiotów użytkowych (np. torby podróżnej lub rzeczy kąpielowych). Nawet wtedy, gdy znajdują się na wykazie rzeczy
   do zabrania.

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków KOMM - MACH MIT
Przejęcie kosztów następuje wraz z początkiem miesiąca, w którym został złożony wniosek. Można składać wnioski na dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, jeżeli uczęszczają do szkoły i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach kształcenia się w zawodzie. Można również składać wnioski na dzieci, uczęszczające do przedszkoli. Więcej wskazówek znajdą Państwo w formularzach wniosków.

Ważna wskazówka dotycząca ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 60 do 65 Pierwszej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB I) i § 67 a, b, c Dziesiątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB X). Państwa dane osobowe traktowane są poufnie (tajemnica ubezpieczeniowa).