توضیحاتی درباره مشارکت اجتماعی و فرهنگی

از سال 2011 ، Leistungen für Bildung und Teilhabe  (مزایای آموزش و مشارکت) برای کودکان، نوجوانان و جوانان، علاوه بر مقرری ماهانه معمولشان، مزایای آموزش و مشارکت در نظر گرفته شده است. این شامل قبول هزینه های مشارکت اجتماعی و فرهنگی، به معنای کمک انجمن، هزینه های مدرسه موسیقی یا فعالیت های اوقات فراغت و تعطیلات می شود.

 • چه افرادی می توانند برای این مزایا درخواست کنند؟

  کودکان و نوجوانان زیر 18 سال که مطابق با کتاب (SGB II) Sozialgesetzbuch II ، کتاب (GSB XII) Sozialgesetzbuch XII قانون بیمه اجتماعی آلمان یا (AsylbLG) Asylbewerberleistungsgesetz قانون مزایای پناهجویان، مزایای مسکن (Wohngeld) یا مزایای فرزند (Kinderzuschlag) دریافت می کنند.

 • «مزایای مشارکت اجتماعی و فرهنگی» یعنی چه؟

  این مزایا باید شرکت کودکان و نوجوانان را در انجمن ورزشی، نواختن سازی در یک مدرسه موسیقی، شرکت در فعالیت های ایام فراغت و تعطیلات امکان پذیر کنند. به همین دلیل مجموع بودجه 10€ یورو در ماه یا 120€ یورو در سال را می توان به چیزهای مورد علاقه کودکان اختصاص داد.

  • کمک عضویت در زمینه های ورزشی، بازی و فرهنگی مثل انجمن فوتبال یا درس های بالت و غیره.
  • درس هایی در زمینه های هنری مثل درس های موسیقی خارج از مدرسه (فلوت، ویولن، گیتار و غیره).
  • فعالیت های نظارت شده در آموزش فرهنگی مثل بازدیدهای دارای راهنما از موزه ها و یک دوره طراحی و غیره.
  • مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت مثل فعالیت آتش نشانی در اوقات فراغت، یا پروژه های تئاتر.
 • نحوه عملکرد آن به چه شکلی است؟

  آیا کودکتان تصمیم گرفته است عضو یک انجمن ورزشی شود، به نواختن سازی بپردازد یا در یک فعالیت اوقات فراغت و تعطیلات شرکت کند؟ پس لطفاً درخواستی ارسال کنید. برای انجام این کار، کافی است فرم  MACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten (ورزش، موسیقی و فعالیت های ایام فراغت) : : فرم دفترچه << Komm – Mach mit >> را انتخاب کنید و صفحه جلوی درخواست را تکمیل کنید.

  لطفاً از ارائه کننده فعالیت ها (انجمن، مدرسه موسیقی و غیره) بخواهید صفحه پشت درخواست را تکمیل کند. فرم تکمیل شده را به Pro Arbeit  ارسال کنید. سرپرست شما درخواست را بررسی می کند و در صورت تایید، وجه را مستقیماً به حساب قیدشده واریز می کند. اگر کودک تان فعالیت مورد علاقه اش را انتخاب نکرده است، می توانید موارد زیر را در صفحه جلوی فرم  MACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten  (ورزش، موسیقی و فعالیت های ایام فراغت) : : علامت بزنید □

  درخواست اولیه برای از دست ندادن مهلت زمانی مقرر – هنوز در مورد انجمن/فعالیت تصمیم نگرفتم

  این درخواست را به  Pro Arbeit ارائه کنید. به این ترتیب دیگر مزایایی را از دست نمی دهید.

  به محض اینکه کودکتان تصمیم گرفت، از فرم درخواست بعدی دفترچه << Komm – Mach mit >> استفاده کنید و مراحل را مطابق با دستورالعمل های بالا ادامه دهید.

 • مزایا چگونه واریز می شوند؟

  وجوه به صورت ماهیانه (حداکثر 10€ یورو در ماه) یا به صورت یک مبلغ کلی (حداکثر 120€ یورو) مستقیماً به حسابی که توسط ارائه دهنده (در پشت صفحه) قید شده است، واریز می شود. اگر کودکی هنوز تصمیم نگرفته باشد، وجه را می توان حداکثر تا یکسال برای او پس انداز کرد.

دستورالعمل های تکمیل درخواست های KOMM – MACH MIT
می توانید از اول ماهی که در آن درخواست را ارسال کردید، هزینه ها را مطالبه کنید. برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 25 سال نیز که مدرسه می روند اما کمک آموزشی دریافت نمی کنند، می توان درخواست کرد. برای کودکانی که به کودکستان می روند هم می توان درخواست کرد. می توانید دستورالعمل های بیشتری را درباره فرم های درخواست پیدا کنید.

دستور العمل مهم درباره محافظت از داده
اطلاعات شما مطابق با قوانین حقوقی (بخش های 60 تا 65 کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch I- قانون بیمه اجتماعی آلمان) بخش 67 قسمت های a ، b و c کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch X ثبت می شود. اطلاعات شما به صورت محرمانه حفظ می شود.