توضیحاتی درباره میان وعده ها

از سال 2011 ، Leistungen für Bildung und Teilhabe  (مزایای آموزش و مشارکت) برای کودکان، نوجوانان و جوانان، علاوه بر مقرری ماهانه معمولشان، مزایای آموزش و مشارکت در نظر گرفته شد.

این شامل پذیرش هزینه های میان وعده های همگانی در کودکستان و مدرسه می شود.

 • چه کسی این مزایا را دریافت می کند؟

  بچه های کودکستانی

  دانش آموزان

  • که به مدرسه عادی یا فنی حرفه ای می روند
  • هیچ وجه آموزشی دریافت نمی کنند
  • سن آن ها کمتر از 25 سال است

  مطابق با کتاب (SGB II) Sozialgesetzbuch II ، کتاب (SGB XII) Sozialgesetzbuch XII قانون بیمه اجتماعی آلمان یا (AsylbLG) Asylbewerberleistungsgesetz  قانون مزایای پناهجویان، مزایای مسکن (Wohngeld)  یا مزایای فرزند (Kinderzuschlag) دریافت می کنند.

 • مزایا چگونه واریز می شود؟

  آیا کودک شما مایل است در میان وعده های همگانی کودکستان (Kiga)  یا در محدوده مسئولیت مدرسه شرکت کند؟ پس درخواستی ارسال کنید. برای انجام این کار، کافی است فرم  MACH MIT : : Mittagessen in Kindergarten & Schule (میان وعده های کودکستان/مدرسه) :: فرم دفترچه<< Komm – Mach mit >>  را انتخاب کنید و صفحه جلو درخواست را پر کنید. طرف دیگر را باید ارائه دهنده پر کند. (به عنوان مثال کودکستان، انجمن پشتیبانی (Förderverein) ، کیترینگ). فرم تکمیل شده را به Pro Arbeit ارسال کنید.

  سرپرست شما درخواست را بررسی می کند و در صورت تایید، وجه را مستقیماً به حساب فرد مسئول (به عنوان مثال Stadtkasse – خزانه داری شهر) قیدشده واریز می کند. علاوه بر این، باید مبلغ حداقل 1€ را به عنوان کمک فردی برای هر وعده غذایی خودتان پرداخت کنید.

دستورالعمل های تکمیل درخواست های KOMM – MACH MIT
می توانید از اول ماهی که در آن درخواست را ارسال کردید، هزینه ها را مطالبه کنید. برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 25 سال نیز که مدرسه می روند اما کمک آموزشی دریافت نمی کنند، می توان درخواست کرد. برای کودکانی که به کودکستان می روند هم می توان درخواست کرد. می توانید دستورالعمل های بیشتری را درباره فرم های درخواست پیدا کنید.

دستور العمل مهم درباره محافظت از داده
اطلاعات شما مطابق با قوانین حقوقی (بخش های 60 تا 65 کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch I- قانون بیمه اجتماعی آلمان) بخش 67 قسمت های a ، b و c کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch X ثبت می شود. اطلاعات شما به صورت محرمانه حفظ می شود.