توضیحاتی درباره تدریس خصوصی

از سال 2011، Leistungen für Bildung und Teilhabe (مزایای آموزش و مشارکت) برای کودکان، نوجوانان و جوانان، علاوه بر شرایط مقرری ماهانه معمولشان، مزایای آموزش و مشارکت در نظر گرفته شد.

این شامل فعالیت های فوق برنامه کمک در یادگیری/تدریس خصوصی می شود.

 • چه افرادی می توانند برای این مزایا درخواست کنند؟

  دانش آموزانی که

  • به مدرسه فنی و حرفه ای یا عادی می روند.
  • هیچ وجه آموزشی دریافت نمی کنند.
  • کمتر از 25 سال دارند.
  • مطابق با کتاب (SGB II) Sozialgesetzbuch ، کتاب (SGB XII) Sozialgesetzbuch XII قانون بیمه اجتماعی آلمان یا(AsylbLG) Asylbewerberleistungsgesetz  قانون مزایای پناهجویان، مزایای مسکن (Wohngeld) یا مزایای فرزند (Kinderzuschlag) دریافت می کنند.
 • فوق برنامه کمک در یادگیری/تدریس خصوصی چیست؟

  برخی اوقات یادگیری درس هایی برای دانش آموزان سخت است و نمره های امتحان کلاسی آن ها در این درس ها پایین می آید. در صورت ادامه عملکرد ضعیف، ممکن است نمرات کارنامه در حد رضایت بخش نباشند. یا هزینه های تدریس خصوصی که برای تلاش فعالانه جهت حل مشکل یادگیری و پشتیبانی مناسب ارائه می شود می توان از تبعات بعدی جلوگیری کند.

  پیش شرط این کمک هزینه این است که مدرسه تایید کند به پشتیبانی نیاز است و تدریس خصوصی را توصیه کند و یا هیچ روش قابل مقایسه دیگری در مدرسه وجود نداشته باشد یا کافی نباشد. درس های خصوصی در دو موضوع درسی، دو ساعت در هفته و تا زمانی که مشکل درسی در کارنامه بعدی حل شده باشد، ارائه می شود.

 • نحوه عملکرد آن به چه شکلی است؟

  آخرین فرصت زمانی است که نمرات درج شده در کارنامه ضعیف باشند (4، 5 یا 6)، در این زمان باید درخواستی برای هزینه های تدریس خصوصی ارسال شود. برای انجام این کار، کافی است فرمMACH MIT :: Nachhilfe & Durchblick  (تدریس خصوصی و نتایج) :: فرم دفترچه << Komm - Mach mit >> را انتخاب کنید و صفحه جلویی درخواست را تکمیل کنید. از مدرسه بخواهید صفحه پشت درخواست را پر کند، زیرا ارزیابی مربیان/مدرسه نیز باید به همراه درخواست ارائه شود. بر پایه این ارزیابی، سرپرستی درباره شرایط اولیه ارائه مزایا تصمیم گیری می کند. اگر از قبل قرارداد پیش نویسی برای تدریس خصوصی مناسب یا یک موسسه کمک در یادگیری وجود داشته باشد، به همراه تاییدیه این موضوع نیز مورد توجه قرار می گیرد و پشتیبانی را می توان شروع کرد. اگر والدین هنوز امکانات پشتیبانی مناسبی را پیدا نکردند، بعد از دریافت اعلان می توان تصمیم گیری کرد. قرارداد بعدا ارائه می شود. Pro Arbeit هزینه های لازم آموزش خصوصی را متقبل می شود. پرداخت مستقیماً در حساب ارائه خدمات انجام می شود. اگر مشکل یادگیری در مراحل اولیه تایید برطرف نشد، پس لطفاً درخواست جدید دیگری ارسال کنید.

 • چه زمانی ممکن است درخواست تدریس خصوصی/کمک در یادگیری تایید نشود؟
  • اگر مدرسه لزوم تدریس خصوصی/کمک در یادگیری را تایید نکند یا سطح عملکرد بهتر از حد رضایت بخش باشد.
  • اگر ضعف عملکرد به غیبت های بدون برنامه یا سوء رفتار مداوم دانش آموز مربوط شود.
  • اگر فقط توصیه برای مدرسه بهتری مد نظر باشد.

دستورالعمل های تکمیل درخواست های KOMM – MACH MIT
می توانید از اول ماهی که در آن درخواست را ارسال کردید، هزینه ها را مطالبه کنید. برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 25 سال نیز که مدرسه می روند اما کمک آموزشی دریافت نمی کنند، می توان درخواست کرد. برای کودکانی که به کودکستان می روند هم می توان درخواست کرد. می توانید دستورالعمل های بیشتری را درباره فرم های درخواست پیدا کنید.

دستور العمل مهم درباره محافظت از داده
اطلاعات شما مطابق با قوانین حقوقی (بخش های 60 تا 65 کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch I- قانون بیمه اجتماعی آلمان) بخش 67 قسمت های a ، b و c کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch X ثبت می شود. اطلاعات شما به صورت محرمانه حفظ می شود.