توضیحاتی در خصوس گردش و سفرهای کلاسی

از سال 2011 ، Leistungen für Bildung und Teilhabe  (مزایای آموزش و مشارکت) برای کودکان، نوجوانان و جوانان، علاوه بر شرایط مقرری ماهانه معمولشان، مزایای آموزش و مشارکت در نظر گرفته شد. این شامل پذیرش هزینه های سفرهای یک روزه و چندروزه با کادر کودکستان و مدرسه می شود (مثلاٌ سفرهای مدرسه).

 • چه افرادی می توانند برای این مزایا درخواست کنند؟

  بچه های کودکستانی

  دانش آموزان

  • به مدرسه فنی حرفه ای یا عادی می روند،
  • هیچ کمک هزینه آموزشی دریافت نمی کنند،
  • سن آن ها کمتر از 25 سال است،

  مطابق با کتاب (SGB II) Sozialgesetzbuch II ، کتاب (SGB XII) Sozialgesetzbuch XII قانون بیمه اجتماعی آلمان یا (AsylbLG) Asylbewerberleistungsgesetz  قانون مزایای پناهجویان، مزایای مسکن (Wohngeld) یا مزایای فرزند (Kinderzuschlag) دریافت می کنند.

 • چه هزینه هایی متقبل می شود؟

  هزینه این موارد پذیرفته می شود

  • هزینه همه گردش های یک روزه کودکستان و مدرسه که در مدت زمان تایید شده انجام می شود
  • هزینه های سفرهای چند روزه مدرسه که در محدوده شرایط آموزشی قرار داشته باشند و همچنین هزینه سفرهای کودکستان (Kiga)  اما هزینه سفرهای پیش دبستانی پذیرفته نمی شود.
 • نحوه عملکرد آن به چه شکلی است؟ سفرهای یک روزه

  اگر گردش علمی/سفر یک روزه برنامه ریزی شده باشد، نامه ای از مدرسه یا کودکستان دریافت خواهید کرد. در این نامه مقصد و تاریخ سفر عنوان می شود و همچنین مبلغی که باید برای حضور فرزندتان در این سفر بپردازید. می توانید هزینه های این سفر را از Pro Arbeit  درخواست کنید. برای انجام این کار، کافی است فرم  MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (گردش و سفر مدرسه) : : فرم دفترچه  << Komm – Mach mit >> ، را انتخاب کنید صفحه جلوی درخواست را پر کنید، رضایت نامه والدین را ضمیمه کنید و هم را به Pro Arbeit ارسال کنید. سرپرست شما درخواست را بررسی می کند و در صورت تأیید، وجه را به حساب قید شده واریز می کند.

  سفرهای چندروزه

  اگر فرزند شما می خواهد در یک سفر چند روزه مدرسه یا کودکستان خود با اقامت شبانه شرکت کند، هزینه اقامت و سفر  مطرح می شود. درخواست این هزینه ها باید در زمان مقرر پیش از شروع سفر ارسال شود. برای انجام این کار، کافی است فرم MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (گردش و سفر مدرسه) :: فرم دفترچه  << Komm – Mach mit >> را انتخاب کنید و صفحه اول درخواست را تکمیل کنید. از مدرسه یا کودکستان بخواهید طرف دیگر درخواست را پر کند. فرم تکمیل شده را به      Pro Arbeit ارسال کنید.

  سرپرست شما درخواست را بررسی می کند و در صورت تایید، وجه را مستقیماً به حساب مدرسه، کلاس یا معلم مربوطه واریز می کند.

 • چه هزینه های قابل پرداخت است؟
  • پول توجیبی برای هزینه های اضافی در طول سفر.
  • هزینه های وسایل لازم (مثلاً کیف سفر یا حوله) – حتی اگر این موارد در فهرست قید شده باشند.

دستورالعمل های تکمیل درخواست های KOMM – MACH MIT
می توانید از اول ماهی که در آن درخواست را ارسال کردید، هزینه ها را مطالبه کنید. برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 25 سال نیز که مدرسه می روند اما کمک آموزشی دریافت نمی کنند، می توان درخواست کرد. برای کودکانی که به کودکستان می روند هم می توان درخواست کرد. می توانید دستورالعمل های بیشتری را درباره فرم های درخواست پیدا کنید.

دستور العمل مهم درباره محافظت از داده
اطلاعات شما مطابق با قوانین حقوقی (بخش های 60 تا 65 کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch I- قانون بیمه اجتماعی آلمان) بخش 67 قسمت های a ، b و c کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch X ثبت می شود. اطلاعات شما به صورت محرمانه حفظ می شود.